top of page
Mångskiftande grupp jublande

Investera i framtiden - flexibel företagshälsovård i Kalmar och online

Stärk dina anställda och förbättra din verksamhet genom flexibel företagshälsa

Tidsbegränsat erbjudande! Vi bjuder på en behovsanalys.

 

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är företagshälsa inte bara en trend utan en nödvändighet. Att investera i det fysiska, mentala och emotionella välbefinnandet hos anställda är inte bara en god handling, utan det är också en strategi för att stärka företaget som helhet.

 

Genom att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och förebyggande åtgärder kan ert företag minska sjukfrånvaron. En hälsosam arbetsmiljö skapar också grundförutsättningarna för anställdas trivsel, motivation och prestation.

Som företagare vet du att dina anställda är din viktigaste tillgång. Att prioritera företagshälsa är inte bara en kostnad utan en investering med långsiktiga vinster.

Just nu får du ett GRATIS samtal där vi gör en analys av era behov av företagshälsovård inom fyra olika områden:

 

  • Fysisk hälsa

  • Psykisk hälsa

  • Kommunikation

  • Stresshantering

Kontakta oss redan idag! Fyll i formuläret nedan. 

Terapistegen erbjuder såväl individuella samtal som gruppsamtal, föreläsningar och workshops - för kunder från hela Sverige, både online och på plats. Du förbinder dig inte till köp genom att kontakta oss. 

Jag vill veta mer och få en gratis analys

Tack! Jag hör snart av mig!

Mer om våra tjänster

Fysisk hälsa

 

Hälsosamma anställda är oftast mer produktiva och energiska. För att uppnå en god fysisk hälsa kan jag stödja era anställda i att sätta och uppnå hälsorelaterade mål. Här är fokus på livsstilsförändringar, fysisk hälsa, motion, sömnvanor, kost och övergripande välbefinnande.

 

Det kan också handla om att skapa fysiska aktiviteter och mål för att stärka gruppens känsla av gemenskap och tillhörighet. Genom att stödja anställdas fysiska hälsa kan ditt företag dra nytta av ökad energi och minskad sjukfrånvaro.

Psykisk hälsa

 

Anställda som känner sig omhändertagna och stödda är mer benägna att vara nöjda och engagerade i sitt arbete. Genom att investera i företagshälsa sänder ni en tydlig signal om att ni bryr er om de anställdas välbefinnande. Detta skapar en positiv arbetsmiljö där medarbetarna kan känna sig mer motiverade till att bidra till företagets framgång.

För att öka den psykiska hälsan kan jag stödja era anställda i att hantera ångest, oro eller andra mentala hälsoutmaningar. Det finns också möjlighet till rådgivning och stöd för anställda som går igenom livsförändringar, såsom skilsmässa, förlust eller andra utmanande händelser som påverkar arbetsförmågan.

Kommunikation

 

Konflikter är oundvikliga i alla arbetsmiljöer, men hur de hanteras kan vara avgörande för en organisations framgång. Genom att fokusera på konflikthantering och förbättrad kommunikation kan företag skapa en harmonisk och produktiv arbetsplats.

 

Starka team byggs på öppen kommunikation, respekt för olikheter och förmågan att hantera konflikter konstruktivt. Genom att utveckla dessa färdigheter kan ni som företag skapa en arbetskultur där medarbetare känner sig hörda, förstådda och värderade, vilket i slutändan leder till ökad produktivitet och framgång.

 

Jag erbjuder workshops med fokus på konflikthantering och förbättrad kommunikation inom era arbetsgrupper, samt individuell rådgivning för att lösa konflikter och förbättra arbetsrelationer.

Här finns utrymme för olika metoder såsom rollspel och andra kreativa verktyg som engagerar personalen.

Stresshantering

 

Stress är en av de främsta orsakerna till nedsatt produktivitet och ökad sjukfrånvaro. Genom att ge anställda verktyg för att hantera stress kan företaget minska risken för utbrändhet och öka engagemanget och produktiviteten. Jag ger stöd för era anställda att hantera krav från arbete och familj samt främja en hälsosam balans i livet.

Deltagarna får möjlighet att upptäcka konkreta och enkla strategier för avslappning och stresshantering, som kan användas såväl på arbetet som i hemmet. Detta kan ges som en engångsaktivitet eller som ett längre pågående arbete för att skapa hälsosamma rutiner på arbetet.

Så, vad behöver just din arbetsgrupp? Låt oss se över det tillsammans och skapa ett perfekt upplägg för ert företag! Kontakta mig redan idag så återkommer jag snarast!

Mer om Erika Lundby

Välutbildad rådgivare

Jag är en välutbildad rådgivare med en omfattande utbildningsbakgrund som sträcker sig över flera discipliner, vilket har gett mig en djup insikt i mänskligt beteende och samhället som helhet.

 

Min utbildning omfattar psykologi, socialpsykologi och sociologi, vilket har skapat en bred förståelse för olika former av relationer. Jag har också en PhD i socialt arbete och har publicerat flera vetenskapliga artiklar.

 

Vidare har jag arbetat med att utbilda blivande socionomer under många år med fokus på bland annat normer och värderingar, relationer, konfilkthantering, samtalsmetodik, arbetskultur, etik och mycket mer vid Linnéuniversitetet. 

Jag erbjuder också utbildningar och föredrag inom en rad ämnen såsom entreprenörskap och mycket mer. Kika gärna här. 

Verksamheter för bättre folkhälsa

 

För att följa min passion och mitt engagemang för att stärka folkhälsan har jag  sedan flera år tillbaka drivit egen verksamhet inom ramen för mitt bolag, Vita Progress AB.

 

Jag har flera olika spår i verksamheten, bland annat dansskolan Happy Dance och Dansresor, vilka alla bottnar i ett starkt driv för att hjälpa människor att växa och utvecklas på olika sätt. 

 

Med min breda kompetens, erfarenhet och ett starkt engagemang, ser jag fram emot att stötta och utveckla era anställda!

Fyll i formuläret ovan redan idag för att boka ett gratis samtal så återkommer jag snarast!

Det går också bra att ringa eller maila mig:

info@terapistegen.se

0762159534

Vänligen

Erika

Bli gärna medlem på sidan för att ta del av nyheter, erbjudanden och mycket mer.

Kärlek, bättre relation, relationstips, relationer, livslång kärlek
Lycklig familj, glada barn, föräldrar, familjeliv, familj, syskon, sommar
samkönad relation, HBTQ, regnbågsfamilj, kärlek
bottom of page